Skip to content Skip to footer

Anunțuri licitații publice din anul 2022

Primaria Comuna Ceptura ,judetul Prahova aduce la cunostinta  publicului interesat,ca licitatia publica   pentru   vanzarea     apartamentului   nr.3   din   cladirea   situata   in   satul Soimesti ,nr.4  ,jud.Prahova-T25 Cc 653 ,avand nr.cadastral  21265-C1-U3 si apartamentul nr.3 din cladirea situata in satul Soimesti,nr.4, jud.Prahova-T25 Cc 653 avand nr.cadastral  21265-C1-U4 programata pentru data de 29.11.2022,ora 10,00 a fost anulata.

Data si locul la care se va desfasura o noua procedura de atribuire prin licitatie publica deschisa   a acestor apartamente,vor ) comunicate printr-un nou anunt in presa.


Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura ,sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova organizeaza in data de 29.11.2022,incepand cu ora 10,00,licitatii publice deschise ,cu strigare in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri:

-apartament nr.3 din cladirea situata in satul Şoimeşti,nr.4,jud.Prahova T25 Cc 653 apartament in suprafata de 81,18 mp,cladire inscrisa in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-C1-U3 si teren aferent in suprafata de 270,74 mp inscris in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-pret minim de pornire la licitatia publica (constructie si teren aferent)=28067 lei.

-apartament nr.4 din cladirea situata in satul Şoimeşti,nr.4,jud.Prahova T25 Cc 653 apartament in suprafata de 56,06 mp,cladire inscrisa in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-C1-U4 si teren aferent in suprafata de 186,96 mp inscris in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-pret minim de pornire la licitatia publica (constructie si teren aferent)=24099 lei .

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (cerere inscriere licitatie,contravaloare taxa de participare la licitatie in cuantum de 25 lei,garantie participare licitatie 50 lei,contravaloare caiet de sarcini 25 lei,platita in contul U.A.T.Comuna Ceptura,copie B.I./C.I. pentru persoane fizice,copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului ,codul fiscal si imputernicire pentru persoane juridice,dovezi privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari,originale,certificate fiscale de le ANAF si Consiliul Local pe raza caruia isi are domiciliul persoana fizica si/sau juridica)) pana cel tarziu luni,28.11.2022, ora 10,00.

Informatii suplimentare privind conditiile de participare si actele necesare la depunerea ofertelor se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova sau la telefon nr. 0244 445 002 / 0731 352 579.

Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.


Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura ,sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015.

Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.

Sedinta de licitatie se va organiza in data de miercuri, 27.04.2022, ora 1000

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu joi,21.04.2022- ora 10,00.

Pretul de pornire al licitatiei este de 153.373,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei.

Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.

Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.

Ultima actualizare: 10:45 | 28.11.2023

Sari la conținut