Skip to content Skip to footer

Achiziții publice

Responsabil compartiment: Florin Gurgu
Telefon: 0244 445 002
E-mail: achizitii@comunaceptura.ro
Program de funcționare:
Luni – Joi: 08:00 – 14:00
Vineri: 08:00 – 12:00

Atribuțiile serviciului Achiziții constau în:

(1) soluționarea adreselor și petițiilor care sunt repartizate de către șeful ierarhic;
(2) participarea la licitațiile organizate de către Primăria comunei Ceptura, întocmind documentațiile prevăzute de legislația în vigoare;
(3) elaborarea contractelor ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat;
(4) asigurarea prelucrării, analizării în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
(5) elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei;
(6) elaborarea sau dupa caz coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire , ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
(7) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislație;
(8) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
(9) constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

Ultima actualizare: 10:45 | 28.11.2023

Sari la conținut