Skip to content Skip to footer

Anunțuri licitații publice din anul 2021

Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015.

Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.

Sedinta de licitatie se va organiza in data de vineri, 16.09.2021, ora 1000

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu vineri,9.09.2021, ora 1000

Pretul de pornire al licitatiei este de 226.000,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei.

Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.

Prezentul anunt este afisat si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.


Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judeţul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266. judeţul Prahova anunţa desfas urarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea următorului bun: autovidanja. marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricaţie 2015. Bunul poate fi vavut la sediul organizatorului licitatiei. Şedinţa de licitatie se va organiza in data de vineri. 30.07.2021. ora 10.00

Locul de desfasurure a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266. judeţul Prahova, loc unde se vor depune documentele de înscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie. eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal) pana cel târziu vineri 23.07.2021, ora 10.00.

Preţul de pornire al licitatiei este de 226.000 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei. Plata integrala a preţului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data întocmirii procesului-verbal de licitatie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura. sat Ceptura de Jos nr. 266, judeţul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579. Prezenta publicaţie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.


Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015. Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.  Sedinta de licitatie se va organiza in data de vineri, 09.07.2021, ora 1000.

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu vineri, 02.07.2021 ora 1000.

Pretul de pornire al licitatiei este de 226.000,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei. Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.  Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.

Ultima actualizare: 08:52 | 24.05.2024

Sari la conținut