Skip to content Skip to footer

ANUNT CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Avand in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova,astfel:

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar-Contabil: 1 post vacant;

– perioada de ocupare determinată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă ;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 ani.

Data desfăşurării concursului:
– proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 10.20;
-proba interviu se va sustine in data de 26.04.2022,ora 10°° ;In cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs,la acesta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primaria Comuna Ceptura,nr.266,judetul Prahova in termen de maxim 20 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura,judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 20.03.2023-10.04.2023, inclusiv.Perioada selectie dosare concurs :in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor ; Perioada depunere contestatie la selectie :in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor ;Perioada solutionare contestatii la selectie in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ;

Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact ,Gheorghe Alexandru-Mihalache-secretar general comuna,e-mail-secretar@comunaceptura.ro.

Documente

Ultima actualizare: 08:52 | 24.05.2024

Sari la conținut