Skip to content Skip to footer

Mănăstirea Ceptura

Mănăstirea Ceptura este situată în satul Ceptura de Jos din județul Prahova, având hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

A fost ctitorită în prima jumătate a secolului al XlX-lea ca schit de către călugării de la Mănăstirea Căldăruşani. În urma Decretului 410/1959, schitul a fost desființat. A rămas ca paznic şi îngrijitor al bisericii numai părintele Iezechel care îşi ducea existenţa din pomana credincioşilor. El trăia o adevărată viaţă duhovnicească şi de aceea era iubit de mulţi cetăţeni din împrejurimi care veneau să se spovedească şi să se împărtăşească la el. După moartea lui, biserica a fost complet neglijată, iar chiliile călugărilor au ajuns adăposturi pentru animalele Gospodăriei Agricole de Stat.

Reînființarea Schitului Ceptura a fost aprobată de Sfântul Sinod încă din anul 1996, însă lipsa unui corp de chilii, a mijloacelor de trai şi a fondurilor pentru restaurarea bisericii a făcut acesta să se afle doar în administrația centrului eparhial. În 2009 a fost ridicat la rangul de mănăstire, aici reluându-se viața monahală.

Biserica este construcţie din zid de cărămidă, în formă de navă, cu spaţiul repartizat în altar, naos şi pronaos. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit şi alta mică la nord. Catapeteasma este din lemn. Naosul şi pronaosul primesc fiecare lumină de la câte o fereastră aşezată pe zidul din sud şi de la câte una aflată la nord. Pe pronaos se află o turlă înfundată de formă pătrată cu acoperişul în formă de bulb. A avut funcţie de clopotniţă dar în prezent nu mai are clopote. Intrarea în biserică se face prin sud pe o uşă din lemn în două canaturi.

Ferestrele bisericii sunt toate din lemn, simple, dreptunghiulare, prevăzute în interior cu vergele metalice. Pardoseala bisericii este din lespezi de piatră.

Ultima actualizare: 10:45 | 28.11.2023

Sari la conținut