• Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura


ANUNT IMPORTANT

    Primaria   Comunei   Ceptura   anunta   publicarea   documentelor   tehnice   ale   cadastrului sistematic derulat pe raza comunei, începând cu data de 23 august 2022.
    Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care le detineti în sectoarele cadastrale sunt afisate la sediul Primariei Ceptura în Sala de Sedinte din localitatea Ceptura.
    În vederea verificarii datelor publicate, va rugam sa va prezentati la sediul Primariei Ceptura, sau sa asteptati distribuirea acestora prin intermediul serviciului de Politie Comunitara.
    Puteti depune Cerere de rectificare daca informatiile referitoare la imobilul detinut nu sunt corecte, în termen de 60 de zile de la data publicarii, însotita de documente doveditoare.
    
    Programul de lucru: De luni pâna vineri între orele 09:00 – 14:00
Data de început a afisarii: 23.08.2022
Data de sfârsit a afisarii: 21.10.2022

Mai jos veti regasi:
- link-ul de pe site-ul ANCPI, unde au fost publicate Documentele cadastrului, pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 2-117 UAT CEPTURA: 
Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizarii serviciilor publice, a eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, a legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale.
 

Consiliul Local

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Conform legii, comuna Ceptura este persoana juridica de drept public, are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. In prezent consiliul local Ceptura are 13 membri, in componenta sa fiind reprezentate urmatoarele partide:
 

Partidul Social Democrat este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Aur Gheorghe Daniel
 • Bejan Cristina - Viceprimar
 • Costache Florin
 • Radu Gheorghe
 • Toma Alexandru-Sorin
 • Tudorache Gheorghe

Partidul National Liberal este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Barbuceanu Pavel - Viorel
 • Istrate Marius-Florian
 • Pană Florin - Ciprian
 • Stănila Iulian - Alexandru

Partidul Puterii Umaniste este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Iordache Vasile

Partidul Pro România este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Marica Marius - Ion

Partidul Miscarea Populara este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Tănase Florentina - Claudia


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro