• Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizarii serviciilor publice, a eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, a legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale.
 

Consiliul Local

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Conform legii, comuna Ceptura este persoana juridica de drept public, are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. In prezent consiliul local Ceptura are 13 membri, in componenta sa fiind reprezentate urmatoarele partide:
 

Partidul Social Democrat este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Stanciu Vasile-George - VICEPRIMAR
 • Spanu Ionut
 • Cretu Elisabeta
 • Bejan Cristina
 • Costache Florin
 • Moise Marian
 • Cristea Petre

Partidul National Liberal este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Banita Alexandru
 • Istrate Marius-Florian
 • Matei Florin-Nicolae
 • Sendroiu Rodica

Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Iordache Vasile


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro