• Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizarii serviciilor publice, a eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, a legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale.
 

Consiliul Local

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Conform legii, comuna Ceptura este persoana juridica de drept public, are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. In prezent consiliul local Ceptura are 13 membri, in componenta sa fiind reprezentate urmatoarele partide:
 

Partidul Social Democrat este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Aur Gheorghe Daniel
 • Bejan Cristina - Viceprimar
 • Costache Florin
 • Radu Gheorghe
 • Toma Alexandru-Sorin
 • Tudorache Gheorghe

Partidul National Liberal este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorii consilieri locali:

 • Barbuceanu Pavel - Viorel
 • Istrate Marius-Florian
 • Pană Florin - Ciprian
 • Stănila Iulian - Alexandru

Partidul Puterii Umaniste este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Iordache Vasile

Partidul Pro România este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Marica Marius - Ion

Partidul Miscarea Populara este reprezentat în Consiliul Local al comunei Cepura de catre urmatorul consilier local:

 • Tănase Florentina - Claudia


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro