• Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura

Din luna iunie 2016, Primaria comunei Ceptura este condusa de dl. Stanciu Vasile George, membru PSD, viceprimar este dna. Bejan Cristina, membru PSD, iar secretarul Primariei Ceptura este dl. Gheorghe Alex Mihalache.

Conform legilor în vigoare, primarul îndeplineste o functie de autoritate publica, fiind seful administratiei publice locale. Primarul reprezinta localitatea în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie.

Toti angajatii administratiei locale încearca sa fie cât mai transparenti în relatia cu cetatenii comunei.Tot în sprijinul transparentei totale este si acest site pe care dorim sa initiem un dialog permanent cu locuitorii comunei.

Vrem sa construim împreuna un parteneriat solid care sa aiba ca efecte, pe termen mediu si lung, prosperitatea fiecaruia, respect fata de vecini si mândria de a locui într-o  comuna bogata.

Directiile, serviciile, birourile si compartimentele Primariei sunt urmatoarele:

 • PRIMAR
 • VICEPRIMAR
 • SECRETAR
 • Compartiment Administratie Locala
 • Compartiment Financiar Contabil
 • Politie Locala
 • Compartiment Cadastru
 • Serviciul Public de Gospodarire Comunala
 • Audit
 • Cultura
 • Activitate de prevenire si stingere a incendiilor
 • Oficiul Urbanism si achizitii publice
 • Asistenta Sociala
 • Registrul Agricol
 • Consilier personal
Organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciile de specialitate din Primaria Ceptura


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro