• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

Pentru asigurarea protectiei persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, Parlamentul European si Consiliul au adoptat Regulamentul General de Protectie a Datelor (UE) nr. 679/2016 (RGPD).
 
In conformitate cu prevederile acestui regulament, persoana vizata are urmatoarele drepturi:
- Dreptul de a obtine de la Primaria Ceptura, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Primaria Ceptura, iar daca datele sunt prelucrate de Primaria Ceptura persoanei in cauza i se garanteaza dreptul de a avea acces la aceste date;
- Dreptul de a obtine de la Primaria Ceptura, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentul;
- Dreptul de a obtine de la Primaria Ceptura, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform Regulamentului, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
- Dreptul de a se opune si de a restrictiona in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
- Dreptul la portabilitatea datelor, adica primirea datelor personale, la cerere, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizata se poate adresa ANSPDCP - Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.
 
Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa accesati site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro