• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura


 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2023

  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 27.04.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 27.04.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 27.04.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 20.03.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 20.03.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 20.03.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 20.03.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 24.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 23.02.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 31.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 31.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 31.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 31.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 17.01.2023 (format PDF   Format PDF)
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2022


 

  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 22.12.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 14.12.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 22.11.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 22.11.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 22.11.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 22.11.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 25.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 27.10.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 27.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 27.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 27.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 27.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 07.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 07.09.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 25.08.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 14.07.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 29.07.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 18.07.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 18.06.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 26.05.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 12.05.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 12.05.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 12.05.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 12.05.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 28.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 08.04.2022 (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 24 martie 2022 privind aprobarea Statutului actualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” si acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Stanciu Vasile George, reprezentantul comunei Ceptura, judetul Prahova, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” in vederea aprobarii Statutului actualizat  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 24 martie 2022 privind completarea domeniului privat al U.A.T.comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 24 martie 2022 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al statului in domeniul privat al U.A.T. comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 24 martie 2022 privind revocarea / abrogarea H.C.L. nr. 8 / 27.01.2022 privind donarea a doua suprafete de teren din domeniul privat al U.A.T.C. Ceptura pentru doua familii defavorizate in scopul edificarii pe acestea de locuinte proprietate personala  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 24 martie 2022 privind aprobarea cererii de finantare, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Realizare retea inteligenta de distributie gaze naturale in satele Rotari(zona Sbarnai) si Malu-Rosu din comuna Ceptura, judetul Prahova" prin care se solicita finantarea in baza Programului National de Investitii "Anghel Saligny". la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 24 martie 2022 privind delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fara stapan numai catre persoane juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 24 martie 2022 privind modificarea / completarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 9 martie 2022 privind aprobarea constituirii “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Tinutul Vinului"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 9 martie 2022 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren din domeniul public al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 11 februarie 2022 privind modificare/completare/actualizare HCL nr.64/03.11.2021 a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare , amenajare sisteme de colectare si evacuare a apei pluviale si acces la proprietati in satele Ceptura de Sus, Soimesti si Rotari, comuna Ceptura, judetul Prahova" prin care se solicita finantarea in baza Programului National de Investitii "Anghel Saligny" la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 11 februarie 2022 privind modificare/completare/actualizare HOL nr.57/13.10.2021 a obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare - etapa II in satele Ceptura de Sus, Somesti, Rotari din comuna Ceptura, jud. Prahova", prin care se solicita finantarea in baza Programului National de Investitii "Anghel Saligny" la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea modificarilor aduse Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatpl pentru Managementul Deseurilor Prahova” si acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Stanciu Vasile George, reprezentantul comunei Ceptura, judetul Prahova, in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea obiectivului de investitie “infiintare / construire statii de reincarcare pentru vehicu electrice in comuna Ceptura, judetul Prahova”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 27 ianuarie 2022 privind actualizarea HCL nr. 54/ 27.09.2021 - rest de executat la 01.01.2022 pentru finantarea obiectivului de investitie “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 27 ianuarie 2022 privind actualizarea HCL nr. 53/27.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici - rest de executat la 01.01.2022 ai obiectivului de investitii “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale “Nichita Stanescu” din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 27 ianuarie 2022 privind donarea a doua suprafete de teren din domeniul privat al U.A.T.C. Ceptura pentru doua familii defavorizate in scopul edificarii pe acestea de locuinte proprietate personala  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 27 ianuarie 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ceptura in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 27 ianuarie 2022 privind anularea si scaderea din evidentele fiscale si contabile ale U.A.T.C. Ceptura a unor sume considerate prejudicii prin unele masuri dispuse de reprezentantii Camerei de Conturi Prahova prin Decizia nr. 26/2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii-Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 27 ianuarie 2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022 - 2023 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2021


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2020


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 29 decembrie 2020 privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarea prin licitatie publica a unui bun (microbuz) apartinand U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 29 decembrie 2020 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 29 decembrie 2020 privind incetarea aplicabilitatii prevederilor H.C.L. nr. 9/22.01.2019 privind stabilirea taxei de inchiriere a terenurilor din domeniul public / privat al UATC Ceptura catre OMV Petrom S.A. in scopul desfasurarii activitatii de foraj, explorare si exploatare zacaminte petroliere  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 29 decembrie 2020 privind completarea / actualizarea / modificarea H.C.L. nr. 43/2017 privind predarea catre MDEAPFE prin CNI S.A. a amplasamentului, teren si constructii si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 14 decembrie 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 27 noiembrie 2020 privind completarea / actualizarea / modificarea H.C.L. nr. 40/2015 privind modificarea art. 4 si art. 5 din H.C.L. nr. 18/14.04.2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 27 noiembrie 2020 privind completarea / actualizarea / modificarea H.C.L. nr. 2/2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Andministratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - "Construire Sala de Sport Scolara comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 27 noiembrie 2020 privind completarea / actualizarea / modificarea H.C.L. nr. 13/2017 privind aprobarea obiectivului de investitie "reaabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale "Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 27 noiembrie 2020 privind completarea / actualizarea / modificarea H.C.L. nr. 55/2017 privind aprobarea implementarii proiectului "constuire piata agroalimentara in comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 27 noiembrie 2020 privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platii online a impozitelor si taxelor, utilizand cadrul bancat in sistemul national electronic  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 27 noiembrie 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2021 si estimari pentru anii 2021 - 2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 29 octombrie 2020 privind completarea /actualizarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 29 octombrie 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 29 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 29 octombrie 2020 privind alegerea comisiilor de specialitate pe domeniile de activitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 29 octombrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 17 septembrie 2020 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare - etapa a II a in satele Ceptura de Sus, Soimesti, Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 17 septembrie 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 14 august 2020 privind asocierea comunei Ceptura cu judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Asfaltare strazi in satele Ceptura de Jos si Ceptura de Sus - comuna Ceptura"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 14 august 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 8 iulie 2020 privind completarea / actualizarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 8 iulie 2020 privind avizarea “Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova - revizuit 2019” si acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local domnului Chioveanu Constantin  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 8 iulie 2020 privind aprobarea actualizarii tarifului pentru apa potabila si canalizare, conform avizului A.N.R.S.C., prorogarea pana la 01.01.2021 a termenului de punere in aplicare a modificariilor tarifelor si mandatarea primarului comunei in calitate de reprezentant al Consiliului Local, in vederea exercitarii atributiilor, sa voteze pentru aprobarea actualizarii tarifului pentru apa potabila si canalizare, conform avizului A.N.R.S.C., prorogarea pana la 01.01.2021 a termenului de punere in aplicare a modificariilor tarifelor  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 30 iunie 2020 privind modificarea / actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract cu prestatorul local, din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea obiectivul de investitie: “Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Jos, strada “Bicu" comuna Ceptura, judetul Prahova “  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 22 mai 2020 privind actualizare HCL nr.30/26.03.2018 privind obiectivul de investitie: “Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita “Tarna”, comuna Ceptura, judetul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 22 mai 2020 privind actualizare HCL nr.28/26.03.2018 privind obiectivul de investitie: “Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita “Corfari”, comuna Ceptura, judetul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 22 mai 2020 privind actualizare HCL nr.27/26.03.2018 privind obiectivul de investitie: “Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita “Badea Valcea”, comuna Ceptura, judetul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 22 mai 2020 privind actualizare HCL nr.23/26.03.2018 privind obiectivul de investitie: “Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita “Calin”, comuna Ceptura, judetul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 18 mai 2020 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 18 mai 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 18 mai 2020 privind aprobarea obiectivului de investitie “asfaltare strazi in satele Ceptura de Jos si Ceptura de Sus, comuna Ceptura, judetul Prahova” si asigurarea finantarii acestui obiectiv de investitie  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 18 mai 2020 privind modificare HCL nr. 6 / 29.01.2020 privind actualizare HCL nr.62/20.11.2019 -rest de executat la 01.01.2020 - îndreptare de eroare - pentru finantarea obiectivului de investitie “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale “Nichita Stanescu” din comuna Ceptura, judetul Prahova”, proiect depus cu finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala coordonat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 18 mai 2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.“ S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - „Sala de Sport Scolara din Loc. Ceptura de Jos, jud. Prahova, T 7, Cc 121  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 18 mai 2020 privind punerea la dispozitia proiectului ”sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 2020" a terenului pentru constructia / extinderea / reabilitarea noilor investitii aferente acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 18 mai 2020 privind modificarea / rectificarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 - 2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 13 aprilie 2020 privind modificarile art. 5 din HCL nr. 75/10.10.2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I-S.A." a amplasamentului teren si constructie, situat in Comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 344, judetul Prahova si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, Judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 13 aprilie 2020 privind actualizarea HCL nr. 76/10.10.2017 a devizului general - aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de UAT Comuna Ceptura - in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, Judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 13 aprilie 2020 privind actualizarea HCL nr. 74/10.10.2017 a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, Judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 27 martie 2020 privind aprobarea Planului pentru Asigurarea Resurselor Umane si Financiare destinate Prevenirii si Gestionarii Situatiilor de Urgenta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 25 martie 2020 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala cu modificarile si completarile ulterioare domnului Anghelache Mihai Catalin  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 25 martie 2020 privind aprobarea cererii de trecere a unui bun din domeniul privat al statului in domeniul privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 25 martie 2020 privind prorogarea primului termen de plata a impozitelor si taxelor locale pana la data de 30.06.2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 20 februarie 2020 privind executare lucrari de bransamente / racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona si taxa pentru emiterea acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 20 februarie 2020 privind actualizarea si completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova privind suprafetele de teren din intravilanul comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 20 februarie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 - 2023  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 29 ianuarie 2020 privind modificarea / actualizarea H.C.L. nr. 4/22.01.2019 privind stabilirea coeficientilor de salarizare, a cunatumurilor salariilor de baza si a altor drepturi salariale pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 29 ianuarie 2020 privind stabilirea taxei de vidanjare ce se aplica pentru S.C. Divertas M S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 29 ianuarie 2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 29 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2020 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 29 ianuarie 2020 privind propunerea Consiliului Local Ceptura de acordare a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2019 pentru Secretarul General al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 29 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Struncturii Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 29 ianuarie 2020 privind aprobarea tarifelor din Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 259/2019 si mandatarea primarului comunei Ceptura pentru votarea acestora in Adunarea Generala a Asociatiilor (A.D.I. deseuri) Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 29 ianuarie 2020 privind actualizarea H.C.L. nr. 62/20.11.2019 - rest de executat la 01.01.2020 pentru finantarea obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 29 ianuarie 2020 privind actualizarea H.C.L. nr. 61/20.11.2019 a indicatorilor tehnico-economici - rest de executat la 01.01.2020 ai obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 29 ianuarie 2020 privind actualizarea H.C.L. nr. 11/22.01.2019 a indicatorilor tehnico-economici - rest de executat la 01.01.2020 ai obiectivului de investitii "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 29 ianuarie 2020 privind actualizarea H.C.L. nr. 10/22.01.2019 - rest de executat la 01.01.2020 pentru finantarea obiectivului de investitii "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 29 ianuarie 2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - "Construire Sala de Sport Scoalara", comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 29 ianuarie 2020 privind aprobarea obiectivului de investitii "Construire Sala de Sport Scoalara", comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova, proiect de urmeaza a fi promovat prin C.N.I. S.A. - Compania Nationala de Investitii  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2019


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 67 din data de 16 decembrie 2019 privind aprobarea documentatiei PUZ - Parcelare teren (S=29400mp) pentru ansamblu rezidential si functiuni complementare (Sst.=32891mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 21512, Tarla 44, Parcela P1602, nr. cadastral 21507, Tarla 43, parcela P1497, strada Izlazului (nr. cadastral 21387), strada Garagata (nr. cadastral 21382), DC 1488  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 66 din data de 16 decembrie 2019 privind asocierea comunei Ceptura, judetul Prahova , precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Eficientizare si modernizare a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ceptura"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 65 din data de 16 decembrie 2019 privind transmitarea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Ceptura in domeniul public al judetului Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 64 din data de 16 decembrie 2019 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 46/25.09.2019 privind propunerea diminuarii suprafetei de islaz cu 26 hectare si aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafetei de 26 hectare izlaz, suprafata situate in extraviranul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T148 P4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 63 din data de 16 decembrie 2019 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comnei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 62 din data de 16 decembrie 2019 privind actualizarea H.C.L. nr. 13/22.01.2019 - finantarea obiectivului de investitie - conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova, proiect depus avand finantare in cadrului Programului National de Dezvoltare Locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 61 din data de 20 noiembrie 2019 privind actualizarea HCL nr. 12/22.01.2019 a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie, conform prevederilor OUG nr. 114 / 2018 "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 20 noiembrie 2019 privind atribuirea de teren conform predeverilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare domnului Metea Constantin - Alin  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 20 noiembrie 2019 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 20 noiembrie 2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza predeverilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Banita Ioana-Marcela  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 20 noiembrie 2019 privind actualizarea si completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova, privind drumurile comunale si de exploatare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 20 noiembrie 2019 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020-2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 30 octombrie 2019 privind aprobarea documentatiei PUZ - Schimbare destinatie teren (S=3066mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite (Sst=4577mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 20614, tarla 35, parcelele A1310, A1311, DJ 102K (NC 21575)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 30 octombrie 2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal cu handicap grav la nivel de U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 30 octombrie 2019 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova pentru anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 30 octombrie 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova si al serviciilor de specialtiate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 30 octombrie 2019 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor imobile - teren, proprietatea publica si / sau privata a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 25 septembrie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 33/12.07.2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 23/18.04.2019, privind stabilirea impoziltelor si taxelor locale precum si a taxelor pentru inchirierea terenurilor si a spatiilor, altele decat locuintele proprietate a Comunei Ceptura pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 25 septembrie 2019 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Ghica Elena  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 25 septembrie 2019 privind propunerea diminuarii suprefetei de islaz cu 26 hectare si aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol al suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T148 P4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 septembrie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea prvederilor HCL nr. 83/26.10.2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Anghel Andronica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 semetrul 1, salariati in cadrul U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova   (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 20 august 2019 privind acordarea gratuita a pachetului cu rechizite scolare "Primul Ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2019 / 2020 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 20 august 2019 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 20 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 20 august 2019 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 20 august 2019 privind aprobarea documentatiei PUZ - Modificarea reglementari zona unitati industriale si depozite (S=111824mp) si amenajare drum acces (Sst.=120927mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastrale NC 21355, 21328, 20574, tarlalale 21, 22, 23, 143, DJ 102K (NC 21168), Garii (NC 21486), Parcelele Cc 699, A 717, Cc 718, CC 719, A 720, A 715, A 4153, Cc 4153/1-6  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea H.C.L. nr. 19/2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile - constructii si teren aferent, proprietatea privata a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea / completarea / actualizarea H.C.L. nr. 1/2019 privind aprobarea acoperirii deficitului si stabilirea excedentului la 31.12.2018 precum si aprobarea golului temporar de casa din excedentul anului 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 12 iulie 2019 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vedeerea realizarii unor obiective de interes public "Servicii de irigatii si gazonare prin insamantare teren fotbal", in localitatea Ceptura de Jos, comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 12 iulie 2019 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vedeerea realizarii unor obiective de interes public "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), construire alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire", - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 23/18.04.2019, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 12 iulie 2019 privind aprobarea modificarii . rectificarii buegetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 26 iunie 2019 privind aprobare documentatie PUZ - Ridicare restrictie de construire, modificare partiala zonificare functionala din zona cai de comunicatie feroviara in zona unitati industriale si depozite si din zona locuinte si functiuni complemantare in zona cai de comunicatie rutiera, reglementare zona unitati industriale si depozite si amenajare drumuri acces (Sst.=40871mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Manastirii (NC 21384, 21151), nr. cadastral NC 21328, 20574, 21355, Tarla 21, 22, 23, 143, Parcela CC 699, A717, Cc 718, CC 719, A720, A715, A4153, CC 4153/1-6, DJ 102K (NC 21168), Str. Garii (NC 21486)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav la nivel de U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea H.C.L. nr. 16/2019 privind modificarea, completarea si actualizarea H.C.L. nr. 84/2018 privind modificarea / completarea H.C.L. nr. 59/2018 privind schimbarea destinatie cladire "Scoala sat Malu Rosu" si cladire "Scoala si Gradinita" sat Soimesti, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cladiri care sa deserveasca interesul comunitatii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 29 mai 2019 privind aprobare documentatie PUZ - Schimbare destinatie teren (S=4490mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatii rutiera (Sst=5317mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 21496, Tarla 42, parcela A 1447, str. Izlazului (nr. cadastral 21387)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 29 mai 2019 privind solcitarea trecerii unui imobil din proprietate publica a statului in proprietatea publica a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 29 mai 2019 privind revocarea H.C.L. nr. 8/22.01.2019 privind propunerea diminuarii supreafetei de islaz cu 26 de hectare si aprobarea scoterii definitive din circuitul agricol a suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T 148 P 4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica locala prin creearea unei zone industriale  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 18 aprilie 2019 privind completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 18 aprilie 2019 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 27 martie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 42/21.06.2018 a obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita "Dinu", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 27 martie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 44/21.06.2018 a obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita "Scoala", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 27 martie 2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile - constructii si teren aferent, proprietatea privata a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 27 martie 2019 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 27 februarie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 84/2018 privind modificarea / completarea HCL nr. 59/2018 privind schimbarea destinatiei cladire "Scoala sat Malu Rosu" si cladire "Scoala si Gradinita" sat Soimesti, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cladiri care sa deserveasca interesul comunitatii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav la nivelul U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 73/27.09.2017 privind finantarea obiectivului de investitie in urma finalizarii achizitiilor publice "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 22 ianuarie 2019 la proiectul de hotarare privind actualizarea HCL nr. 72/27.09.2017 a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 14/14.02.2018 - rest de executat la 01.01.2019 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 13/14.02.2018 - rest de executat la 01.01.2019 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova", proiect depus avand finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 22 ianuarie 2019 privind stabilirea taxei de inchiriere a terenurilor din domeniul public / privat al UATC Ceptura de catre OMV Petrom SA in scopul desfasurarii activitatii de foraj, explorare si exploatare zacaminte pentroliere  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 22 ianuarie 2019 privind propunerea diminuarii suprafetei de islaz cu 26 hectare si aprobarea scoterii definitive din circuitul agricol al suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T148 P4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica locala prin creearea unei zone industriale  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 22 ianuarie 2019 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 59/30.08.2018 privind dezmembrarea si diminuarea suprafetei de islaz comunal aflat in domeniul privat al comunei Ceptura, situate pe raza satului Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova, T148 P4209/1, cu suprafata de 26 hectare, suprafata ce urmeaza a fi alocata pentru crearea unei noi zone industriale cat si pentru alte investitii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr.6 din data de 21 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de Actiuni sau de Lucrari de Interes Local pe anul 2019 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 21 ianuarie 2019 privind propunerea Consiliului Local Ceptura de acordare a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2018 pentru Secretarul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 22 ianuarie 2019 privind stabilirea coeficientilor de salarizare, a cuantumului salariilor de baza si a altor drepturi salariale pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 8 ianuarie 2019 privind stabilirea tarifelor in lei / ha pentru inchiriere islaz al comunei Ceptura pentru pasunat  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii-Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 8 ianuarie 2019 privind aprobarea acoperirii deficitului si stabilirea excedentului la 31.12.2018 precum si aprobarea golului temporar de casa din excedentul anului 2018  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2018


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2015


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2014


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2013


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2012


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro