• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura


 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2019


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 25 septembrie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 33/12.07.2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 23/18.04.2019, privind stabilirea impoziltelor si taxelor locale precum si a taxelor pentru inchirierea terenurilor si a spatiilor, altele decat locuintele proprietate a Comunei Ceptura pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 25 septembrie 2019 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Ghica Elena  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 25 septembrie 2019 privind propunerea diminuarii suprefetei de islaz cu 26 hectare si aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol al suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T148 P4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 septembrie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea prvederilor HCL nr. 83/26.10.2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Anghel Andronica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 semetrul 1, salariati in cadrul U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova   (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 25 septembrie 2019 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 20 august 2019 privind acordarea gratuita a pachetului cu rechizite scolare "Primul Ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2019 / 2020 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 20 august 2019 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 20 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 20 august 2019 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 20 august 2019 privind aprobarea documentatiei PUZ - Modificarea reglementari zona unitati industriale si depozite (S=111824mp) si amenajare drum acces (Sst.=120927mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastrale NC 21355, 21328, 20574, tarlalale 21, 22, 23, 143, DJ 102K (NC 21168), Garii (NC 21486), Parcelele Cc 699, A 717, Cc 718, CC 719, A 720, A 715, A 4153, Cc 4153/1-6  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea H.C.L. nr. 19/2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile - constructii si teren aferent, proprietatea privata a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea / completarea / actualizarea H.C.L. nr. 1/2019 privind aprobarea acoperirii deficitului si stabilirea excedentului la 31.12.2018 precum si aprobarea golului temporar de casa din excedentul anului 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 12 iulie 2019 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vedeerea realizarii unor obiective de interes public "Servicii de irigatii si gazonare prin insamantare teren fotbal", in localitatea Ceptura de Jos, comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 12 iulie 2019 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vedeerea realizarii unor obiective de interes public "Extindere si recompartimentare gradinita (C1), construire alei carosabile si pietonale, spatiu parcare si imprejmuire", - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 12 iulie 2019 privind modificarea / actualizarea / completarea HCL nr. 23/18.04.2019, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 12 iulie 2019 privind aprobarea modificarii . rectificarii buegetului local al comunei Ceptura pe anul 2019 si estimari 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 26 iunie 2019 privind aprobare documentatie PUZ - Ridicare restrictie de construire, modificare partiala zonificare functionala din zona cai de comunicatie feroviara in zona unitati industriale si depozite si din zona locuinte si functiuni complemantare in zona cai de comunicatie rutiera, reglementare zona unitati industriale si depozite si amenajare drumuri acces (Sst.=40871mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Manastirii (NC 21384, 21151), nr. cadastral NC 21328, 20574, 21355, Tarla 21, 22, 23, 143, Parcela CC 699, A717, Cc 718, CC 719, A720, A715, A4153, CC 4153/1-6, DJ 102K (NC 21168), Str. Garii (NC 21486)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav la nivel de U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea H.C.L. nr. 16/2019 privind modificarea, completarea si actualizarea H.C.L. nr. 84/2018 privind modificarea / completarea H.C.L. nr. 59/2018 privind schimbarea destinatie cladire "Scoala sat Malu Rosu" si cladire "Scoala si Gradinita" sat Soimesti, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cladiri care sa deserveasca interesul comunitatii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 29 mai 2019 privind aprobare documentatie PUZ - Schimbare destinatie teren (S=4490mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatii rutiera (Sst=5317mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 21496, Tarla 42, parcela A 1447, str. Izlazului (nr. cadastral 21387)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 29 mai 2019 privind solcitarea trecerii unui imobil din proprietate publica a statului in proprietatea publica a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 29 mai 2019 privind revocarea H.C.L. nr. 8/22.01.2019 privind propunerea diminuarii supreafetei de islaz cu 26 de hectare si aprobarea scoterii definitive din circuitul agricol a suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T 148 P 4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica locala prin creearea unei zone industriale  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 18 aprilie 2019 privind completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 18 aprilie 2019 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 27 martie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 42/21.06.2018 a obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita "Dinu", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 27 martie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 44/21.06.2018 a obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita "Scoala", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 27 martie 2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile - constructii si teren aferent, proprietatea privata a U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 27 martie 2019 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 27 februarie 2019 privind modificarea, completarea si actualizarea HCL nr. 84/2018 privind modificarea / completarea HCL nr. 59/2018 privind schimbarea destinatiei cladire "Scoala sat Malu Rosu" si cladire "Scoala si Gradinita" sat Soimesti, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cladiri care sa deserveasca interesul comunitatii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav la nivelul U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 73/27.09.2017 privind finantarea obiectivului de investitie in urma finalizarii achizitiilor publice "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 22 ianuarie 2019 la proiectul de hotarare privind actualizarea HCL nr. 72/27.09.2017 a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 14/14.02.2018 - rest de executat la 01.01.2019 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 22 ianuarie 2019 privind actualizarea HCL nr. 13/14.02.2018 - rest de executat la 01.01.2019 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova", proiect depus avand finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 22 ianuarie 2019 privind stabilirea taxei de inchiriere a terenurilor din domeniul public / privat al UATC Ceptura de catre OMV Petrom SA in scopul desfasurarii activitatii de foraj, explorare si exploatare zacaminte pentroliere  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 22 ianuarie 2019 privind propunerea diminuarii suprafetei de islaz cu 26 hectare si aprobarea scoterii definitive din circuitul agricol al suprafetei de 26 hectare islaz, suprafata situata in extravilanul comunei Ceptura, sat Ceptura de Jos, T148 P4209/1, suprafata de teren ce va deveni de utilitate publica locala prin creearea unei zone industriale  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 22 ianuarie 2019 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 59/30.08.2018 privind dezmembrarea si diminuarea suprafetei de islaz comunal aflat in domeniul privat al comunei Ceptura, situate pe raza satului Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova, T148 P4209/1, cu suprafata de 26 hectare, suprafata ce urmeaza a fi alocata pentru crearea unei noi zone industriale cat si pentru alte investitii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr.6 din data de 21 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de Actiuni sau de Lucrari de Interes Local pe anul 2019 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 21 ianuarie 2019 privind propunerea Consiliului Local Ceptura de acordare a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2018 pentru Secretarul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 22 ianuarie 2019 privind stabilirea coeficientilor de salarizare, a cuantumului salariilor de baza si a altor drepturi salariale pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 8 ianuarie 2019 privind stabilirea tarifelor in lei / ha pentru inchiriere islaz al comunei Ceptura pentru pasunat  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii-Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 8 ianuarie 2019 privind aprobarea acoperirii deficitului si stabilirea excedentului la 31.12.2018 precum si aprobarea golului temporar de casa din excedentul anului 2018  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2018


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2015


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2014


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2013


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2012


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro