• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura


ANUNT IMPORTANT

    Primaria   Comunei   Ceptura   anunta   publicarea   documentelor   tehnice   ale   cadastrului sistematic derulat pe raza comunei, începând cu data de 23 august 2022.
    Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care le detineti în sectoarele cadastrale sunt afisate la sediul Primariei Ceptura în Sala de Sedinte din localitatea Ceptura.
    În vederea verificarii datelor publicate, va rugam sa va prezentati la sediul Primariei Ceptura, sau sa asteptati distribuirea acestora prin intermediul serviciului de Politie Comunitara.
    Puteti depune Cerere de rectificare daca informatiile referitoare la imobilul detinut nu sunt corecte, în termen de 60 de zile de la data publicarii, însotita de documente doveditoare.
    
    Programul de lucru: De luni pâna vineri între orele 09:00 – 14:00
Data de început a afisarii: 23.08.2022
Data de sfârsit a afisarii: 21.10.2022

Mai jos veti regasi:
- link-ul de pe site-ul ANCPI, unde au fost publicate Documentele cadastrului, pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 2-117 UAT CEPTURA: 
 

Sigla serviciului de urgenta 112 
 
Comunicat Avocatul Poporului 
 
Lista functiilor ocupate din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova si a veniturilor salariale brute la data de 31 martie 2019, conform Legii nr. 153 / 2017
 
Raport privind starea socio-economica si de mediu a comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2019
 
Raport privind starea socio-economica si de mediu a comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2018
 
Raport privind starea socio-economica si de mediu al comunei Ceptura, judetul Prahova, pe anul 2017
 
Raport privind starea socio-economica si de mediu al comunei Ceptura, judetul Prahova, pe anul 2016
 
Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2015
 
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 în anul 2014
 
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 în anul 2015
 
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 în anul 2015
 
Raport de activitate Comisia de învatamânt, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Protectie Copii, Tineret si Sport, Munca si Protectie Sociala pentru anul 2014
 
Bugetul comunei Ceptura pe anul 2013  
 
 Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2012
 
Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2011  
 
 Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2009
 
 Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2009
 
 Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2009

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro