• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

 

Anunt licitatie publica privind „Elaborare în format GIS a Planului Urbansitic General în comuna Ceptura” - PDF

 

Autoritate contractanta , Primaria comunei CEPTURA, cu sediul in comuna CEPTURA, SAT Ceptura de Jos, nr. 266, judetul Prahova, anunta desfasurarea licitatiei publice privind Elaborare în format GIS a Planului Urbansitic General în comuna Ceptura.

 

Detalii anunt:

Obiectul achizitiei publice:

1.    Elaborare în format GIS a Planului Urbansitic General în comuna Ceptura si al Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, ce  se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

2. Cod CPV:  71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

3. Locul de executare:  Comuna Ceptura

4. Valoare totala estimata: 268.000 lei fara   TVA.

Oferta  financiara va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA.

Oferta tehnica va fi  in conformitate cu cerintele tehnice specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

6. Criteriul de atribuire: Raport calitate-preţ

7. Termen limita de depunere a ofertelor: 14.02.2023 ora 10:00

8. Informatii suplimentare:  Studiul trebuie realizat conform cerintelor tehnice din  tema de proiectare/caietul de sarcini  si prin analize pe teren.

Caietul de sarcini, Formularele, modelul de contract, tema de proiectare, nota privind estimarea valorii   se ridica de la sediul primariei sau prin solicitare pe e-mail

Durata de prestare a serviciilor:  30 luni

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura. sat Ceptura de Jos nr. 266, judeţul Prahova, Tel/fax: 0244445002, 0244445002, e-mail: primaria@comunaceptura.ro / achizitii@comunaceptura.ro

 
 

 

 Primaria Comuna Ceptura ,judetul Prahova aduce la cunostinta  publicului interesat,ca licitatia publica   pentru   vanzarea     apartamentului   nr.3   din   cladirea   situata   in   satul Soimesti ,nr.4  ,jud.Prahova-T25 Cc 653 ,avand nr.cadastral  21265-C1-U3 si apartamentul nr.3 din cladirea situata in satul Soimesti,nr.4, jud.Prahova-T25 Cc 653 avand nr.cadastral  21265-C1-U4 programata pentru data de 29.11.2022,ora 10,00 a fost anulata.       

 
 Data si locul la care se va desfasura o noua procedura de atribuire prin licitatie publica deschisa   a acestor apartamente,vor ) comunicate printr-un nou anunt in presa.

 
 
 
 
Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura ,sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova organizeaza in data de 29.11.2022,incepand cu ora 10,00,licitatii publice deschise ,cu strigare  in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri:

            -apartament nr.3 din cladirea situata in satul Şoimeşti,nr.4,jud.Prahova T25 Cc 653 apartament in suprafata de 81,18 mp,cladire inscrisa in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-C1-U3 si teren aferent in suprafata de 270,74 mp inscris in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-pret minim de pornire la licitatia publica (constructie  si teren aferent)=28067 lei.

          -apartament nr.4 din cladirea situata in satul Şoimeşti,nr.4,jud.Prahova T25 Cc 653 apartament in suprafata de 56,06 mp,cladire inscrisa in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-C1-U4 si teren aferent in suprafata de 186,96 mp inscris in cartea funciara nr.21265 si avand nr.cadastral 21265-pret minim de pornire la licitatia publica (constructie  si teren aferent)=24099 lei  .   
 
Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (cerere inscriere licitatie,contravaloare taxa de participare la licitatie in cuantum de 25 lei,garantie participare licitatie 50 lei,contravaloare caiet de sarcini 25 lei,platita in contul U.A.T.Comuna Ceptura,copie B.I./C.I. pentru persoane fizice,copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului ,codul fiscal si imputernicire pentru persoane juridice,dovezi privind achitarea la zi  a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari,originale,certificate fiscale de le ANAF si Consiliul Local pe raza caruia isi are domiciliul persoana fizica si/sau juridica))  pana cel tarziu luni,28.11.2022, ora 10,00.

Informatii  suplimentare privind conditiile de participare si actele necesare la depunerea ofertelor se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova sau la telefon nr. 0244 445 002 / 0731 352 579.
 
Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.
 
 
 

 

Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura ,sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015.

Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.

Sedinta de licitatie se va organiza in data de miercuri, 27.04.2022, ora 1000

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu joi,21.04.2022- ora 10,00.

Pretul de pornire al licitatiei este de 153.373,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei.

Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.

Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.
 

 
 
Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015.

Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.

Sedinta de licitatie se va organiza in data de vineri, 16.09.2021, ora 1000

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu vineri,9.09.2021, ora 1000

Pretul de pornire al licitatiei este de 226.000,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei.

Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.

Prezentul anunt este afisat si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.
 
 
 
Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judeţul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266. judeţul Prahova anunţa desfas urarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea următorului bun: autovidanja. marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricaţie 2015. Bunul poate fi vavut la sediul organizatorului licitatiei. Şedinţa de licitatie se va organiza in data de vineri. 30.07.2021. ora 10.00

Locul de desfasurure a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266. judeţul Prahova, loc unde se vor depune documentele de înscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie. eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal) pana cel târziu vineri 23.07.2021, ora 10.00.

Preţul de pornire al licitatiei este de 226.000 lei - valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei. Plata integrala a preţului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data întocmirii procesului-verbal de licitatie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura. sat Ceptura de Jos nr. 266, judeţul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579. Prezenta publicaţie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.
 
 

Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Ceptura, judetul Prahova, cu sediul in comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova anunta desfasurarea licitatiei publice cu strigare privind vanzarea urmatorului bun: autovidanja, marca Man, serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabricatie 2015. Bunul poate fi vazut la sediul organizatorului licitatiei.  Sedinta de licitatie se va organiza in data de vineri, 09.07.2021, ora 1000.

Locul de desfasurare a licitatiei este stabilit la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, loc unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie (chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului, in cuantum de 100 lei, copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal si certificat fiscal, pentru persoanele juridice, sau copia actului de identitate, pentru persoanele fizice si certificat fiscal)  pana cel tarziu vineri, 02.07.2021 ora 1000.

Pretul de pornire al licitatiei este de 226.000,00 lei – valoare de evaluare stabilita prin raportul de evaluare. Pasul de licitatie este de 100 lei. Plata integrala a pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice calculate de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 266, judetul Prahova, telefon 0244 445 002 / 0731 352 579.  Prezenta publicatie este afisata si pe site-ul organizatorului, dar si la sediul acestuia.
 
 

  Anunt licitatie pentru inchiriere 108mp extravilan Ceptura - Tarlaua 115 parcela 3580/52 (publicat la data de 20 mai 2013)   


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro