• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

PUZ - 

Schimbare destinatie teren din zona locuinte, functiuni complementare si zona unitati agricole si zootehnice in zona unitati agricole, stabilire indicatori urbanistici (Sstud.=18859 mp)
 1.Certificat de urbanism 28 din 01.08.2022
 2.Memoriu - Studiu oportunitate
 3.Plan situatie 1
 4.Plan situatie 2
 5.Plan incadrare in zona
 
 
 

PUZ - 

Schimbare destinatie teren (S=3000 mp), din zona untati industriale si depozite in zona institutii si servicii si in zona spatii verzi (S st = 3671 mp)
 1.Certificat de urbanism 26 din 06.07.2022
 2.Planuri anexa la certificat de urbanism 26 din 06.07.2022
 3.Memoriu Prezentare
 4.Planuri PUZ - Existent
 
 
 

PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Ss/=63728 mp) - comuna Ceptura , sat Ceptura de Jos, NC 21188, tarla 147, parcela A 4206/ 8, A4206/9, A4206/10. A4206/11. DJ 102N

 1.Aviz unic 2629 din 02.06.2021
 2.Plan echipare tehnico edilitara
 3.Plan incadrare in zona
 4.Plan proprietate teren
 5.Plan incadrare in teritoriu
 6.Plan situatie existent
 7.Plan reglementari urbanistice
 
 
 

PUZ - Schimbare destinatie teren (S=6739 mp) din zona unitati agricole in zona mixta institutii si unitati industriale si depozite si zona dotari tehnico-ediitare si amenajare drum acces (Sst=8846 mp) - com Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 21651, 21652, tarla 46, parcelele Cc1990, Dj102N, Dc1488 (str. Garagata-NC21382)

 1. Aviz Unic nr.2591 din 14.12.2020
 2. Plan echipare tehnico-edilitara
 3. Plan incadrare in zona
 4. Plan proprietate terenuri
 5. Plan situatie existent
 6. Plan zonificare functionala
 7. Plan zonificare existenta
 8. Regulament PUZ
 
 
 

PUZ - Parcelare teren (S=29440mp) pentru ansamblul rezidential si functiuni complementare (Sstud=32891mp) - com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 21512, tarla 44, parcela P 1602, nr. cadastral 21507, tarla 43, parcela P 1487, strada Izlazului (nr. cadastral 21387), strada Garagata (nr. cadastral 21382), DC 1488

 1. Aviz unic nr. 2515 din 04.10.2019
 2. Plan reglementari urbanistice
 3. Plan incadrare in zona
 4. Plan proprietate asupra terenurilor
 5. Plan situatia existenta
 6. Regulament de urbanism
 7. Plan reglementari tehnico-edilitare
 8. Hotararea Consililului Local nr. 67 din 16.12.2019
 
 
 

PUZ - Schimbare destinatie teren (S=3066mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite (Sstud=4577mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, NC 20614, tarla 35, parcelele A1310, A1311, DJ102K (NC 21575)

 1. Aviz unic nr. 2516 din 04.10.2019
 2. Certificat de Urbanism nr. 69 din 25.06.2019
 3. Plan incadrare in localitate
 4. Regulament de urbanism aferent P.U.Z.
 5. Plan proprietate asupra terenurilor
 6. Plan reglementari urbanistice
 7. Plan reglementari tehnico-edilitare
 8. Plan situatie existenta
 
 
 

PUZ - Ridicare restrictie de construire, modificare partiala zonificare functionala din zona cai de comunicatie feroviara in zona unitati industriale si depozite si din zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatie rutiera, reglementare zona unitati industriale si depozite si amenajare drumuri acces (Sst=40871mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Manastirii (NC21384,21151), nr. cadastral NC21328,20574,21355, tarla 21,22,23,143, parcela CC699, A717,CC719, A720, A715, A4153, CC4153/1-6, DJ102K (NC21168), str. Garii (NC21486)

 1. Aviz Unic nr. 2483 din 19.04.2019
 2. Regulament Local de Urbanism
 3. Reglementari urbanistice
 4. Reglementari edilitare
 5. Proprietarii terenurilor
 6. Plan incadrare in zona
 7. Hotararea Consililului Local nr. 31 din 26.06.2019
 
 
 

PUZ - Modificare reglementari zona unitati industriale si depozite (S=111824mp) si amenajare drum acces (Sst=120927mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral NC21355, 21328, 20574, tarla 21,23,22,143, DJ102K (NC21168), Garii (NC21486), parcelele CC699, A717, CC718, CC719, A720, A715, A4153, CC4153/1-6

 1. Aviz Unic nr 2485 din 19.04.2019
 2. Regulament Local de Urbanism
 3. Situatia existenta
 4. Reglementari urbanistice
 5. Reglementari edilitare
 6. Proprietarii terenurilor
 7. Plan incadrare in zona
 8. Hotararea Consililului Local nr. 38 din 20.08.2019
 
 
 

PUZ - Schimbare destinatie teren intravilan (S=4490 mp) din zona locuinte si functii complementare in zona unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatie rutiera (Sst=5317 mp)

 1. Aviz Unic nr 2472 din 29.03.2019
 2. Certificat de Urbanism
 3. Hotararea Consililului Local nr. 27 din 29.05.2019
 4. Regulament local de urbanism
 5. Plan situatia existenta
 6. Plan reglementari urbanistice
 7. Plan incadrare in zona
 8. Plan proprietatea terenurilor
 9. Plan reglementari tehnico-edilitare
 
 
 

PUZ - Ridicare restricţie de construire si modificare reglementari urbanistice zona instituţii si servicii si zona cai de comunicaţie (sst= 2456mp) pentru extindere si recompartimentare clădire serviciu public de gospodărire comunale si amenajare drum acces - com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Comănescu, str. Vinalcool, nr. cadastral 21162, tarla 14, parcelele cc 367, 368

  1. Aviz unic nr 2428 din 18.06.2018
  2. Certificat de Urbanism nr 19 din 28.03.2018
  3. Hotararea Consililului Local nr. 73 din 15.11.2018
  4. Planuri PUZ vizate OCPI
  5. Regulament local de urbanism
  6. Ridicare topo vizata OCPI
 
 
 

PUZ - Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii (S=9424mp) pentru extindere unitate de vinificatie (Sstudiat=12648mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ102N, nr. cadastral 20091, tarlaua 147, parcela Cc 4206/12

  1. Incadrare in zona
  2. Situatia existenta
  3. Reglementari urbanistice
  4. Reglementari edilitare
  5. Proprietatea terenurilor
  6. Mobiliare
  7. Aviz unic 2407 din 30.03.2018
  8. Memoriu prezentare
  9. Regulament local de urbanism
 

PUZ - Ridicare restrictie de construire si schimbare partiala destinatie teren (S=443mp) din zona locuite si dotari complementare in zona institutii si servicii pentru extindere si recompartimentare gradinita (Sst=2654mp)

 

PUZ - Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona Unitati Industriale in zona Mixta Unitati industriale si depozite si Institutii si Servicii (S=9424mp) pentru extindere unitate de vinificatie (Sst=12648mp)

 

Plan urbanistic zonal ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (Sstudiat=21824 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos

  1. Aviz Unic nr. 2381 din 18.12.2017 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova privind lucrarea "PUZ - Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (Sstudiat=21824 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 20374, tarla 147, parcelele CC, A 4206/1,2, DJ102N"
  2. Incadrarea in localitate "PUZ - Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (Sstudiat=21824 mp)"
  3. Partea scrisa "PUZ - Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (Sstudiat=21824 mp)"
 
 

Plan urbanistic zonal schimbare destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale si depozite si unitati agricole si amenajare drum acces comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova

 
 
 
 
 

PUZ: Modificare indicatori urbanistici (S=18154mp) pentru modernizare si extindere fabrica preparate carne (Sst=2188mp) com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadrastal 20045, tarla 147, parcelele A 4206/8, 4206/9, 4206/10, 4206/11, DJ102N


PUZ: Extindere intravilan (504 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (1196mp) din "Zona unitati agricole" in "Zona mixta unitati agricole / unitati industriale si depozitare / institutii si servicii" pentru amplasare crama de vinificatie si amenajare drum acces (Sstud = 7651 mp) comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos (T118, Cc 3640, F 3641, V 3639)

  PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte - 2 amplasamente în comuna Ceptura  
  PUZ - Schimbare destinatie teren din zona unitati agricole în zona unitati agroindustriale si servicii - S.C. CONACUL CEPTURA S.R.L.  

PUZ -Extindere intravilan (S=359 mp) si schimbare destinatie teren (S=2000 mp) din Zona Unitati Agricole in Zona Mixta Unitati Industriale si Institutii si Servicii ( Sstudiat =2359mp) -comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.cad.20545, Tarla 132, Parcela Cc 397


  1. Aviz de oportunitate  
  2. AVIZ UNIC NR. 2121 din 30.04.2014  
  3. Certificat de Urbanism nr. 1 din 31.01.2014  
  4. Memoriu justificativ si Regulament de urbanism  
  5. Plan de incadrare in teritoriu  
  6. Situatia existenta  
  7. Echipare edilitara  
  8. Echipare edilitara - Reglemantari Urbanistice  
  9. Plan de incadrare in zona  
  10. Propunere Mobiliare - Reglemantari Urbanistice  
  11. Suport Topografic  
  12. Tipul de proprietate  
  13. Zonificare Functionala - Situatie existenta  
  14. Zonificare Functionala - Reglemantari Urbanistice  
 

PUZ - schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona de locuinte (S stud=9677 mp) - com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.408 B, nr.cad.20740, tarla7, parcela Cc 121 - beneficiar Primaria comunei Ceptura


  1. Aviz unic nr. 2304 din 12.10.2016  
  2. Completare Regulament de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 21/14.05.2014  
  3. Memoriu de prezentare  
  4. Regulament de urbanism aferent P.U.Z.  
  5. Certificat de urbanism nr. 36 / 23.12.2013  
  6. Aviz unic nr. 2113 / 26.03.2014  
  7. Planuri PUZ avizate  
 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Schimbare destinatie teren (9677 mp) din "zona unitati agricole" în "zona mixta - institutii si servicii / spatii verzi, agrement si sport" si "zona locuinte" comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principala (DJ 102N) nr. 408 B


  Aviz unic nr. 2357 din 30.06.2017 - Modificare art. 12. din Regulament de Urbanism P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 12/22.02.2017 si P.U.Z. Schimbare destinatie teren din "zona unitati agricole" în "zona mixta - institutii si servicii / spatii verzi, agrement si sport" si "zona locuinte" aprobat cu H.C.L. nr. 21/14.05.2014, comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principala (DJ 102N) nr. 408 B nr. cadastral 20740, tarlaua 7, parcela Cc 121  
  Recompletare Regulament de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 21/14.05.2014, completat si aprobat cu H.C.L. nr. 12/22.02.2017  
  Plansa nr. 2 - Reglementari Urbanistice  
  Plansa nr. 2 cu stampila - Reglementari Urbanistice  
 

Plan urbanistic zonal - schimbare destinatie teren intravilan din "zona locuinte si functiuni complementare" în "zona unitati industriale si depozite" pentru amplasare centrala fotovoltaica


  1. Încadrarea în localitate  
  2. Borderou piese scrise  
  3. Regulament de urbanism aferent P.U.Z.  
  4. Situatia existenta  
  5. Reglemntari urbanistice  
  6. Reglemntari tehnico edilitare  
  7. Proprietatea asupra terenurilor  
  8. Aviz unic nr. 2107 din 27.02.2014  
  9. Certificat de urbanism nr. 1 din 23.01.2014  
  10. Planse PUZ avizate  
  11. PUZ avizat  
 

Plan urbanistic zonal - Modicare puz aprobat (2011): Reparcelare teren (Incinta 2 - 6168 mp) – pentru amplasare locuinte comuna CEPTURA, sat CEPTURA DE JOS; T 21, A 689


  1. Memoriu de prezentare  
  2. Regulament PUZ  
  3. AVIZ UNIC nr.2094din 20.12.2013 PUZ MODIFICAT  
  4. PUZ plansa 0 + sit.exist.  
  5. PUZ plansa 2+2.2  
  6. PUZ plansa 3+4  
  7. Incadrarea in localitate  
  8. Situatia existenta  
  9. Propunere lotizare  
  10. Reglementari urbanistice  
  11. Reglementari tehnico-edilitare  
  12. Proprietatea asupra terenurilor  
 

Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilan pentru zone unitati industriale si depozite in vederea amplasarii unei centrale fotovoltaice - Beneficiar: Soare Gheorghe si Grigore Constantin


  1. Memoriul Justificativ  
  A1. - Plan incadrare in teritoriu  
  A2. - Situatia existenta  
  A3. - Reglementari urbanistice - zonificare functionala  
  A4. - Reglementari urabnistice - echipare edilitara  
  A5. - Regimul juridic al terenurilor  
  A6. - Profil transversal a- a  
  Certificat de Urbanism  
 

 

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro