• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

Primaria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de politist local - 2 posturi, in cadrul compartimentului Politie Locala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Data concursului: proba scrisa 26 iulie 2017 ora 9,00; Interviul: 28 iulie 2017 ora 9,00.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura Organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura,judetul Prahova. Concursul/examenul are loc in ziua de 28 iulie 2017, 1a ora 10.00 proba scrisa si in ziua de 31 iulie 2017, 1a ora 10.00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura Organizeaza CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de inspector, functie publica de executie, clasa I grad profesional asistent din cadiul compartimentului fînanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova în data de 10.05. 2017, ora 10,00 proba scrisa şi in data de 12.05.2017, ora 10,00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, functie publica de executie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza şi se va desfaşura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova în data de 12.04. 2017, ora 10,00 proba scrisa şi in data de 14.04.2017, ora 10,00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Principal, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura Judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 15.12.2015 ora 10,00 proba scrisa şi în data de 16.12.2015 ora 10,00, interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, in compartimentul Financiar Contabil din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, in data de 21.10.2015 ora 10,00 proba scrisa si in data de 22.10.2015 ora 10,00 interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Principal, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 14.10.2015 ora 10,00, proba scrisa şi în data de 15.10.2015 10.00 interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, în compartimentul Financiar Contabil din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 03.08.2015 ora 10,00, proba scrisa şi în data de 04.08.2015 10,00, interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Conducator auto autovidanja în cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, Judetul Prahova. Concursul se va desfaşura la sediul institutiei şi va consta în trei etape succesive: Selectia dosarelor de înscriere, proba scrisa în ziua de 06.07.2015, la ora 10,00, proba practica în data de 07.07.2015 la ora 10,00.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura , judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 20.07.2015 ora 10,00 proba scrisa si in data de 21.07.2015 10,00, interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Conducator auto autovidanja in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala , din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ceptura Judetul Prahova - 11.06.2015
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Ceptura - 25.05.2015
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza concurs/examen pentru promovarea in grad professional al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul/examenul are loc la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 23.05.2015 ora 10,00 - proba scrisa si in data de 24.05.2015 10,00 - interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza examen pentru promovarea in clasa al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Examenul are loc la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 29.04.2015 ora 10,00 - proba scrisa si in data de 30.04.2015 10,00 - interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza examen de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului. Concursul va avea loc in ziua de 28 aprilie 2015, la ora 10,00 la sediul institutiei.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici - 17.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea functiei publice de Referent financiar-contabil, funcie publica de executie, clasa III, grad profesional Principal - 10.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea postului de Inspector la compartimentul Agricol - Cadastru - 25.02.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea postului  de Referent cultural la compartimentul Cultura, din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Ceptura, judetul Prahova 05.03.2014 si 07.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro