Bun venit pe site-ul web al comunei CepturaComuna Ceptura este formată din cinci sate: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Şoimeşti, Rotari şi Malul Roşu, fiind aşezată pe mai multe dealuri şi văi abrupte, care coboara în trepte spre sud, făcând legătura între podişul munţilor Ciucaş şi câmpie. Pe aceste dealuri cresc pomi fructiferi şi viţă de vie, care ocupa mari suprafeţe de teren, în special pe pantele dealurilor. Spre nord-est Ceptura este înconjurată de păduri seculare.

Datorită poziţionării geografice şi a reliefului, principala activitate economică în zona Ceptura este viticultura.
 
Firmele cu profil viticol din zona Ceptura produc vinuri foarte apreciate pe toate meridianele lumii, multe dintre aceste vinuri fiind destinate comercializării pe o piaţă exclusivistă.

După închiderea şi trecerea în conservare a exploatării miniere de lignit, prin declararea zonei defavorizate conform HGR 206/25.03.2006, Ceptura a renăscut economic.
 
În zona industrială s-au construit fabrici pentru: prelucrarea cărnii, geam termopan, tabla ondulata, prelucrarea maslinelor, croitorie, contactori iluminat, producerea de vopsele şi adezivi, medicamente de uz veterinar, pavaje şi pavele, confecţii metalice.


Infratirea comunei Ceptura cu Peresecina Republica MoldovaVictoria pro-rusului Igor Dodon nu a reuşit să umbrească planurile basarabenilor de ReUnire cu Patria Mama. O dovedeşte cea mai nouă înfrăţire dintre comunele Ceptura şi Peresecina (raionul Orhei), acord semnat Vineri, 18 noiembrie 2016, de către primarii Constanitn Chioveanu şi Nicolae Buzu. Este primul semn că sângele apă nu se face şi că oricine ar fi preşedintele Republicii (deocamdată) Moldova, speranţele de ReUnire nu vor muri niciodată. Detalii .....

26.09.2016 - Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială CEPTURA, din județul PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând cu data de 01.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI CEPTURA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiecte realizate din fonduri europene nerambursabile


 
 
Actualitate  Actualitate

Primăria Ceptura

Din activitatea Consiliului Local vă prezentăm:
  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, pentru anul 2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din data de 26 octombrie 2016 Taxa de autentificare documente
  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din data de 26 octombrie 2016 privind stabilirea modalitatilor si procedura in care se va valorifica materialul lemnos rezultat din toaletarea pomilor (plute) situati de-a lungul DJ 102N din punctul "Tarna" (Soimesti - Rotari)
  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea incheierii Acordului de Infratire si Cooperare intre comuna Ceptura, judetul Prahova din Romania si comuna Peresecina, Raionul Orhei din Republica Moldova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din data de 30 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului privin acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Ceptura", judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea trecerii unor imobile, a terenurilor aferente acestora si a unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al comunei Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei totale de teren de 6277 mp siutata in Tarlaua 21, Parcela A 689, avand numar cadastral 20429, in 10 loturi (un lot - drum si noua loturi pentru construirea de locuinte)
  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii documentatiei PUZ - Scimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona de locuinte" (Sstudiat=9677 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 408B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121" aprobata prin HCL nr. 21 / 14.05.2014
  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren aferent blocului de locuinte situat in incinta fostei Dionysos Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 408B, judetul Prahova, nr. cadastral 20740, Tarla 7, Parcela Cc 121
Aflaţi mai multe ...
 
Acasă  |   Istoric Ceptura  |   Primăria  |   Consiliul Local  |   Evenimente Locale  |   Formulare Utile  |   Contactaţi-ne  |   Membri  |   Email
Copyright © 2008 - 2016 Primăria Ceptura, judeţul Prahova
Ultima actualizare: 5 decembrie 2016