Bun venit pe site-ul web al comunei CepturaComuna Ceptura este formată din cinci sate: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Şoimeşti, Rotari şi Malul Roşu, fiind aşezată pe mai multe dealuri şi văi abrupte, care coboara în trepte spre sud, făcând legătura între podişul munţilor Ciucaş şi câmpie. Pe aceste dealuri cresc pomi fructiferi şi viţă de vie, care ocupa mari suprafeţe de teren, în special pe pantele dealurilor. Spre nord-est Ceptura este înconjurată de păduri seculare.

Datorită poziţionării geografice şi a reliefului, principala activitate economică în zona Ceptura este viticultura.
 
Firmele cu profil viticol din zona Ceptura produc vinuri foarte apreciate pe toate meridianele lumii, multe dintre aceste vinuri fiind destinate comercializării pe o piaţă exclusivistă.

După închiderea şi trecerea în conservare a exploatării miniere de lignit, prin declararea zonei defavorizate conform HGR 206/25.03.2006, Ceptura a renăscut economic.
 
În zona industrială s-au construit fabrici pentru: prelucrarea cărnii, geam termopan, tabla ondulata, prelucrarea maslinelor, croitorie, contactori iluminat, producerea de vopsele şi adezivi, medicamente de uz veterinar, pavaje şi pavele, confecţii metalice.


Infratirea comunei Ceptura cu Peresecina Republica MoldovaVictoria pro-rusului Igor Dodon nu a reuşit să umbrească planurile basarabenilor de ReUnire cu Patria Mama. O dovedeşte cea mai nouă înfrăţire dintre comunele Ceptura şi Peresecina (raionul Orhei), acord semnat Vineri, 18 noiembrie 2016, de către primarii Constanitn Chioveanu şi Nicolae Buzu. Este primul semn că sângele apă nu se face şi că oricine ar fi preşedintele Republicii (deocamdată) Moldova, speranţele de ReUnire nu vor muri niciodată. Detalii .....

26.09.2016 - Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială CEPTURA, din județul PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând cu data de 01.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI CEPTURA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiecte realizate din fonduri europene nerambursabile


 
 
Actualitate  Actualitate

Primăria Ceptura

Din activitatea Consiliului Local vă prezentăm:
  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din data de 3 martie 2017 privind aprobarea documentatiei de delegare a serviciului de salubritate, conform proiectului SM Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 pentru comuna Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea ajustarii tarifului aferent serviciului de salubrizare prestat persoanelor fizice si / sau juridice de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova, de catre S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina
  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectuvului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea Completare Regulament de Urbanism PUZ aprobat prin HCL nr. 21/14.05.2014 - PUZ - Schimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona locuinte" (Sstudiat=9677mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ 102N, nr. 408B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121
  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din data de 31 ianuarie 2017 privind actualizarea HCL nr. 25/31.05.2016 conform art. 291, alin(1), lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si rest de executat la 01.01.2017
  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din data de 31 ianuarie 2017 privind actualizarea HCL nr. 24/31.05.2016 conform art. 291, alin(1), lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si rest de executat la 01.01.2017
  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din data de 31 ianuarie 2017 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 47/27.09.2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea darii in administrare, folosinta si intretinere a obiectivului "extindere retea de canalizare din satul Ceptura de Jos" al S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.
  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea cererii de finantare, a Regulamentului si a Contractului - tip de finantare a Clubului Sportiv Ceptura pe anul 2017 in vederea mentinerii in activitate a acestuia
Aflaţi mai multe ...
 
Acasă  |   Istoric Ceptura  |   Primăria  |   Consiliul Local  |   Evenimente Locale  |   Formulare Utile  |   Contactaţi-ne  |   Membri  |   Email
Copyright © 2008 - 2017 Primăria Ceptura, judeţul Prahova
Ultima actualizare: 23 iunie 2017